ورود پنج شنبه 23 مرداد ماه 1399
 
Module Border Module Border
  آمار بازديد از سایت 
بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز8
بازديد ديروز1
Module Border Module Border
Module Border Module Border
   
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  اوقات شرعی  

Module Border Module Border
 
   

 

  واگذاري زمين روستايي 

واگذاري زمين روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در راستاي وظايف قانوني مقرر در ماده 4 اساسنامه وتبصره هاي ذيل آن در جهت تشويق وتسهيل ساخت و سازمسكن روستايي و بهسازي وعمران بافت مسكوني وهدايت توسعه فيزيكي موزون در روستاهاو يا براي جابجايي روستاهاي در معرض خطرتخريب و بازسازي مناطق سانحه ديده نسبت به مطالعه وشناسايي و وتهيه زمين مورد نيازدر روستاهابا اولويت زمينهاي دولتي تملك تفكيك و واگذار نمايد. اهداف واگذاري: 1-واگذاري قطعه زمين معوض به مالكاني كه صددرصد املاك آنها در اجراي طرح هادي در مسير واقع وتخريب مي شود 2-واگذاري به ساكنين واجد شرايط وفاقد مسكن 3-واگذاري به آسيب ديدگان از سوانح طبيعي بلحاظاز دست دادن واحد مسكوني 4- واگذاري به منظور جابجايي واحدهاي مسكوني در معرض خطر رانش وسيل و. 5- فروش به واجدين شرايط به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي طرحهاي عمراني همان روستا 6-واگذاري قطعات به متقاضيان واجد شرايط ابتدا با انعقاد قراردادموقت است كه پس از اتمام عمليات ساختماني و ارائه گواهي پايان كارو تسويه حساب نهايي وانجام كليه تعهدات مطروحه در قرارداد سند رسمي به نام طرف قراردادواگذاري و يا قائم مقام قانوني وي صادر خواهد شد.
 
Module Border Module Border
   
Module Border Module Border
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان کاشان مي باشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا